Polityka prywatności oraz polityka cookies sklepu ekoahimsa.pl

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności terminem „Użytkownik” określona jest osoba korzystająca z serwisu ekoahimsa.pl a „Administrator” – administrator danych osobowych określony poniżej. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Administratorem danych jest firma wb1 Beata Karcz z siedzibą w Gdańsku, ul. Królewskie wzgórze 23/27, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5831818361, REGON: 221509860., prowadząca sklep internetowy pod adresem ekoahimsa.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Z administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:

 • pocztą elektroniczną na adres kontakt@ekoahimsa.pl
 • telefonicznie pod numerem +48 501727719
 • listownie wysyłając list na adres: Ekoahimsa, ul. Królewskie wzgórze 23/27, 80-283 Gdańsk

2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane są przetwarzane w sposób należyty i staranny.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

4. Dane Użytkownika otrzymujemy od Ciebie podczas zakładania konta, składania zamówienia, wysyłania zapytań do obsługi sklepu.

5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu:

 1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z ekoahimsa.pl, w tym dokonywania zakupów i płatności za towary kupione w sklepie;

 2. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);

 3. marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 5. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

6. Dodatkowo jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www;

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 • wysyłania newslettera z ofertami, czy dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.

7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy zakupu. Uzyskanie możliwości zakupu Towarów w sklepie ekoahimsa.pl jest możliwe poprzez założenie konta lub bez konta ale w celu realizacji Administrator może wymagać podania następujących danych:

 1. imię;

 2. nazwisko;

 3. numer telefonu komórkowego;

 4. adres kontaktowy (ulica, numer domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy, kraj);

 5. adres e-mail;

 6. W przypadku Przedsiębiorców dodatkowo nazwa firmy i nr NIP

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Użytkownika podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne

8. Wszystkie prawa Użytkownika wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz bycia "zapomnianym", Administrator gwarantuje przestrzegać.

Między innymi:

- prawo do wniesienia:

 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu klienta;

 • sprzeciwu na tworzenie Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego (wówczas nie będziemy mogli wykorzystywać Twoich danych na potrzeby budowy Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego, ale będziemy mogli przesyłać Ci oferty marketingowe);

 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów sklepu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych które podlegają przetwarzaniu przez Administratora

- prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

- prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a sklep nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

- prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

- prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;

 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;

 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;

 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez kontakt z Administratorem. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Dane osobowe Użytkownika udostępniamy firmom z którymi współpracujemy w celu realizacji zakupu dokonanego przez Użytkownika, w szczególności:

- dostawca serwera i platformy sklepowej;

- dostawca poczty elektronicznej;

- firmy kurierskie obsługujące wysyłki zamówień;

- dostawcy rozwiązań płatności elektronicznych;

- Podmiotom świadczącym usługi księgowe i finansowe;

- Organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom i doradcom ekoahimsa.pl , w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony ekoahimsa.pl przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez ekoahimsa.pl roszczeń.

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

a) kod śledzenia Google Analytics - w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu oraz na potrzeby reklamy Adwords.

10. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
d) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
e) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
f) statystycznych i archiwizacyjnych.


Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych ekoahimsa.pl na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

11. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

12. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

13. W przypadku gdy nie podasz danych osobowych nie będziemy mogli:

- Zrealizować Twojego zamówienia

- Wysłać do Ciebie żadnego Newslettera czy informacji o promocjach

- Przekazać firmie kurierskiej danych do wysyłki

- Zarejestrować Twojego konta użytkownika w sklepie internetowym

14. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

15. Pliki cookie. Informacje techniczne

Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

16. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Produkt dodany do listy życzeń

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.