Każdy z nas produkuje około 300 kilogramów śmieci rocznie. To bardzo dużo. Niestety nadal przeważają wśród nich tak zwane odpady mieszane, których nie da się ponownie przetworzyć. więcej